Regulamin

Pełna treść regulaminu znajduje się na stronie Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej

Szanowni Państwo
Przypominamy, że zgodnie z treścią ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody:

  • prowadzenie badań związanych z gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową powodujące naruszenie zakazów określonych w art. 51 1 52 ustawy o ochronie przyrody, wymaga uzyskania stosownego zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków objętych ochroną, co wynika z art. w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.
  • prowadzenie badań na obszarze rezerwatów przyrody wymaga uzyskania stosownego zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących w rezerwatach przyrody, co wynika z art. 15 ustawy o ochronie przyrody.

Wnioski o wydanie w.w. zezwoleń należy składać ze stosownym wyprzedzeniem, umożliwiającym przeprowadzenie postępowania administracyjnego i uprawomocnienie się decyzji do . Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Wzory odpowiednich wniosków można pobrać ze strony internetowej http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/ w zakładce „Jak załatwić sprawę”.