Komitet

 1. dr Elżbieta Sontag
  przewodnicząca
  Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii WB UG
 2. dr hab. Piotr Rutkowski Prof. UG
  wiceprzewodniczący
  Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody WB UG
 3. dr hab. Beata Furmanek-Blaszk Prof. UG
  sekretarz
  Katedra Mikrobiologii WB UG
 4. dr hab. Anna Aksmann Prof. UG
  Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin WB UG
 5. dr Renata Afranowicz-Cieślak
  Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody WB UG
 6. dr Agnieszka Baścik-Remisiewicz
  Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin WB UG
 7. dr Beata Guzow-Krzemińska
  Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody WB UG
 8. dr Emilia Brzezicka
  Katedra Cytologii i Embriologii Roślin WB UG
 9. mgr Martyna Jankowska-Jarek
  Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców WB UG
 10. mgr Martyna Zalewska
  Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin WB UG