Olimpiada biologicznaOlimpiada biologiczna

menu komitet laureaci partnerzy terminarz zasady uwagi praca druki linki galeria spacer gdzie kontakt


Laureaci Eliminacji Okręgowych XLV Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2015/2016


Miejsce

Imię i nazwisko

Szkoła

Punktacja

Opiekun

1.

Aleksandra Słowakiewicz

III LO Gdynia

74

mgr Małgorzata Kupczyk-Skodowska

2.

Kinga Gergella

III LO Gdynia

73

mgr Małgorzata Kupczyk-Skodowska

3.

Małgorzata Landowska

III LO Gdynia

70

mgr Małgorzata Kupczyk-Skodowska

Barbara Skrzypkowska

I ALO Gdynia

70

mgr Beata Ulczyńska

4.

Helena Cichorek

III LO Gdańsk

69

mgr Hanna Szarafińska

Krzysztof Klimiuk

III LO Gdynia

69

mgr Alicja Nowak

Karolina Pluta

III LO Gdańsk

69

mgr Hanna Szarafińska

5.

Bartosz Sobocki

II LO Słupsk

68

mgr Tamara Kropiowska

6.

Aleksander Goll

I ALO Gdynia

66

mgr inż. Leszek Ciesielski


Wyróżnione prace badawcze


Wyróżnienie I stopnia:

Zuzanna Dąbrowska, III LO Gdańsk, Badanie aktywności antygrzybicznej propolisu pszczelego wytwarzanego przez pszczołę miodną Apis mellifera; 43 punkty.
Opiekun: mgr Anna Osieczko
Recenzent: dr Szymon Ziętkiewicz

Wyróżniona praca w formacie pdf


Kinga Gergella, III LO Gdynia, Zjawisko oddziaływania allelopatycznego sinicy Synechococcus sp. na wybrane gatunki sinic bałtyckich; 49 punktów.
Opiekun: mgr Małgorzata Kupczyk-Skodowska
Recenzent: dr inż. Roman Synak

Wyróżniona praca w formacie pdf


Małgorzata Landowska, III LO Gdynia, Badania możliwych skutków działalności człowieka na jeziora lobeliowe z okolic Chojnic; 44 punkty.
Opiekun: mgr Małgorzata Kupczyk-Skodowska
Recenzent: prof. UG, dr hab. Piotr Rutkowski

Wyróżniona praca w formacie pdf


Bartosz Sobocki, II LO Słupsk, Badanie stanu hydromorfologicznego (RHS) i ekologicznego (metodą makrofitową) rzeki Łupawy na wybranych odcinkach w okolicach Smołdzina; 48 punktów.
Opiekun: mgr Tamara Kropiowska
Recenzent: mgr Barbara Potulska

Wyróżniona praca w formacie pdfWyróżnienie II stopnia:

Helena Cichorek, III LO Gdańsk, Ocena ilościowa gatunków oraz ocena stanu muraw kserotermicznych na terenie użytku ekologicznego "Murawy kserotermiczne w Dolinie Potoku Oruńskiego"; 48 punktów.
Opiekun: mgr Hanna Szarafińska
Recenzent: prof. UG, dr hab. Piotr Rutkowski

Wyróżniona praca w formacie pdf


Szymon Gruba, XIV LO Gdynia, Wpływ róży pomarszczonej Rosa rugosa Thunb. na rodzimą florę wydmy szarej; 47 punktów.
Opiekun: mgr Katarzyna Kudela
Recenzent: prof. UG, dr hab. Piotr Rutkowski

Wyróżniona praca w formacie pdf


Weronika Haliniarz, III LO Gdańsk, Ocena występowania gatunków inwazyjnych w zbiorowiskach segetalnych na terenie gminy Kolbudy; 45 punktów.
Opiekun: mgr Hanna Szarafińska
Recenzent: dr Agnieszka Jabłońska

Wyróżniona praca w formacie pdf


Aleksandra Siluta, X LO Gdynia, Zastosowanie elicytorów biotycznych pochodzenia bakteryjnego w roślinnych kulturach in vitro Dionaea muscipula i Drosera cuneifolia w celu pozyskania substancji biologicznie czynnych; 48 punktów.
Opiekun: mgr Ewa Faka
Recenzent: dr Anna Aksmann

Wyróżniona praca w formacie pdfWyróżnienie III stopnia:

Marek Chmielewski, VI LO Gdynia, Wpływ nawozów organicznych i mineralnych na jakość uprawy rzodkiewki Raphanus sativus L. var. sativus odmiany Saxa wysianej na madach i bielicach z terenów Pomorza; 40 punktów.
Opiekun: mgr Marzena Gross
Recenzent: dr Anna Aksmann

Wyróżniona praca w formacie pdf


Agnieszka Kaszuba, I ALO Gdynia, Rola motywu HPD w obrębie J domeny białka JAC1 w oddziaływaniu z mitochondrialnym białkiem HSP70; 40 punktów.
Opiekun: mgr inż. Leszek Ciesielski
Recenzent: dr Szymon Ziętkiewicz

Wyróżniona praca w formacie pdf


Martyna Łukasiewicz, III LO Gdańsk, Wykorzystanie drożdży i olejku z mięty pieprzowej w ochronie biologicznej ziemniaka przed szarą pleśnią i późną zarazą ziemniaka; 45 punktów.
Opiekun: mgr Hanna Szarafińska
Recenzent: dr Szymon Ziętkiewicz

Wyróżniona praca w formacie pdf


Dawid Nowicki, I LO Wejherowo, Badanie wpływu wybranych gatunków muzyki na szybkość uczenia się myszy domowej; 40 punktów.
Opiekun: mgr Monika Antoniuk
Recenzent: mgr Arkadiusz Działoszewski

Wyróżniona praca w formacie pdf


Iga Sewruk, XIV LO Gdynia, Inwentaryzacja flory naczyniowej umocnień brzegowych Półwyspu Helskiego na odcinku Kuźnica - Hel; 47 punktów.
Opiekun: mgr Katarzyna Kudela
Recenzent: prof. UG, dr hab. Piotr Rutkowski

Wyróżniona praca w formacie pdf


Agnieszka Żurawska, I LO Starogard Gdański, Skład bioty porostów epifitycznych miasta Skórcz i okolic; 45 punktów.
Opiekun: mgr Ewa Makowska
Recenzent: dr Agnieszka Jabłońska

Wyróżniona praca w formacie pdf


Nagrody specjalne

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Regionalny Konserwator Przyrody

Szymon Gruba, XIV LO Gdynia, Wpływ róży pomarszczonej Rosa rugosa Thunb. na rodzimą florę wydmy szarej
Opiekun: mgr Katarzyna Kudela

Wyróżniona praca w formacie pdf


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

Agnieszka Żurawska, I LO Starogard Gdański, Skład bioty porostów epifitycznych miasta Skórcz i okolic
Opiekun: mgr Ewa Makowska

Wyróżniona praca w formacie pdf


Nadleśnictwo Gdańsk

Helena Cichorek, III LO Gdańsk, Ocena ilościowa gatunków oraz ocena stanu muraw kserotermicznych na terenie użytku ekologicznego "Murawy kserotermiczne w Dolinie Potoku Oruńskiego"
Opiekun: mgr Hanna Szarafińska

Wyróżniona praca w formacie pdf


Trójmiejski Park Krajobrazowy

Michał Prusiński, I ALO Gdynia, Występowanie śluzowców w rezerwatach "Kacze Łęgi" i "Kępa Redłowska" z uwzględnieniem aspektów fizykochemicznych podłoża
Opiekun: mgr inż. Leszek Ciesielski

Wyróżniona praca w formacie pdf


Redagowanie, edycja stron www: dr Anna-Karina Kaczorowska oraz dr inż. Roman Synak