Olimpiada biologicznaOlimpiada biologiczna

menu komitet laureaci partnerzy terminarz zasady uwagi praca druki linki galeria spacer gdzie kontakt


Laureaci Eliminacji Okręgowych XLI Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2011/2012


Miejsce

Imię i nazwisko

Szkoła

Opiekun

1.

Rafał Białek

II LO Słupsk

mgr Tamara Kropiowska

2.

Natalia Murdza

III LO Gdynia

mgr Alicja Nowak

Marta Stachowiak

III LO Gdynia

mgr Alicja Nowak

3.

Michalina Ciosek

I LO Malbork

mgr Magdalena Kubaszewska

Katarzyna Zielińska

I LO Tczew

mgr Katarzyna Falgowska

4.

Michał Żuk

XIV LO Gdynia

mgr Katarzyna Kudela

5.

Piotr Karaś

III LO Gdynia

mgr Małgorzata Kupczyk-Skodowska

Sonia Woch

III LO Gdynia

mgr Małgorzata Kupczyk-Skodowska

6.

Michał Kowalczyk

V LO Słupsk

mgr Beata Sikorska

Zuzanna Zakrzewska

II LO Chojnice

mgr Wiesława Lisowska

Dominik Taterra

III LO Gdynia

mgr Alicja Nowak

7.

Marta Korzeniowska

III LO Gdynia

mgr Alicja Nowak


Wyróżnione prace badawcze


Wyróżnienie I stopnia:

Robert Kupis, II LO Słupsk, Zmienność liści klonu srebrzystego (Acer saccharinum L.) na terenie miasta Słupska, opiekun: mgr Iwona Andrzejewska

Wyróżniona praca w formacie pdf


Krzysztof Pieluszczak, III LO Gdynia, Badanie zdolności zapamiętywania i uczenia się u ryb akwariowych gatunku Carassius auratus L., opiekun: mgr Alicja Nowak

Wyróżniona praca w formacie pdf


Wyróżnienie II stopnia:

Piotr Chmielewski, I LO Lębork, Wpływ substancji zawartych w wybranych roślinach na żerowanie larw bielinka kapustnika Pieris brassicae na nasturcji większej Tropaeolum majus, opiekun: mgr Arkadiusz Koss

Wyróżniona praca w formacie pdf


Karolina Pakuła, II LO Słupsk, Badanie allelopatycznego oddziaływania gryki zwyczajnej (Fagopyrum sagittatum) na rozwój perzu właściwego (Agropyron repens), opiekun: mgr Iwona Andrzejewska

Wyróżniona praca w formacie pdf


Joanna Romanowska, IX LO Gdynia, Wpływ antropogeniczny na rozwój honkenii piaskowej na trasie Reda-Mechelinki, opiekun: mgr Beata Ryl

Wyróżniona praca w formacie pdf


Ewelina Stefanowicz, VI LO Gdynia, Badanie różnorodności gatunkowej okrzemek w ciekach wodnych łączących jeziora na Pojezierzu Mazurskim i Kaszubskim, opiekun: mgr Grażyna Grzymała

Wyróżniona praca w formacie pdf


Adrianna Wąsińska, II LO Słupsk, Inwentaryzacja drzew na terenie zieleńca na Placu Błogosławionego Bronisława Kostkowskiego w Słupsku, opiekun: mgr Tamara Kropiowska

Wyróżniona praca w formacie pdf


Natalia Wiatr, III LO Gdańsk, Wpływ zakażenia plech porostów przez grzyby naporostowe na skład wtórnych metabolitów porostowych, opiekun: mgr Hanna Szarafińska


Michał Żuk, XIV LO Gdynia, Ocena mikrobiologiczna odcieku z wysypiska śmieci w Łężycach, skuteczność jego dezynfekcji oraz ocena zagrożenia sanitarnego w środowisku i dla zdrowia człowieka, mgr Katarzyna Kudela

Wyróżniona praca w formacie pdf


Wyróżnienie III stopnia:

Adrian Gęsicki, II LO Słupsk, Rozmieszczenie porostów nadrzewnych na Cmentarzu Komunalnym w Słupsku, opiekun: mgr Tamara Kropiowska

Wyróżniona praca w formacie pdf


Magdalena Kołodziejczyk, LO Czersk, Inwentaryzacja drzew i krzewów przydrożnych i parkowych na terenie miasta Czersk oraz ich wpływ na zdrowie mieszkańców, opiekun: mgr Witold Narloch,

Wyróżniona praca w formacie pdf


Michał Wiśniewski, XIV LO Gdynia, Charakterystyka nowego stanowiska Botrychium lunaria (L.)Sw w rezerwacie przyrody Kępa Redłowska w Gdyni Orłowie, opiekun: mgr Katarzyna Kudela

Wyróżniona praca w formacie pdf


Wyróżnienie przyznane przez Regionalnego Konserwatora Przyrody:

Aleksandra Gliwińska, II LO Gdynia, Występowanie zmieraczków piaskowych na kąpieliskach miejskich, opiekun: mgr Sylwia Westphal

Wyróżniona praca w formacie pdf - część 1, część 2


Redagowanie, edycja stron www: dr Anna-Karina Kaczorowska oraz dr inż. Roman Synak