Olimpiada biologicznaOlimpiada biologiczna

menu komitet laureaci partnerzy terminarz zasady uwagi praca druki linki galeria spacer gdzie kontakt


Laureaci Eliminacji Okręgowych XLIV Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2014/2015


Miejsce

Imię i nazwisko

Szkoła

Punktacja

Opiekun

1.

Magdalena Lichy

III LO Gdynia

70

mgr Danuta Bussler

2.

Paweł Małecki

III LO Gdańsk

69

mgr Katarzyna Radzikowska

3.

Karolina Pluta

III LO Gdańsk

66

mgr Hanna Szarafińska

Bogna Stolc

III LO Gdańsk

66

mgr Hanna Szarafińska

4.

Kinga Gergella

III LO Gdynia

63

mgr Małgorzata Kupczyk-Skodowska

5.

Szymon Christianus

III LO Gdynia

59

mgr Alicja Nowak

6.

Michał Prusiński

I ALO Gdynia

58

mgr inż. Leszek Ciesielski


Wyróżnione prace badawcze


Wyróżnienie I stopnia:

Kinga Gergella, III LO Gdynia, Allelopatyczny wpływ sinicy Synechococcus sp. na wybrane gatunki mikroglonów i sinic bałtyckich; 49 punktów.
Opiekun: mgr Małgorzata Kupczyk-Skodowska
Recenzent: dr inż. Roman Synak

Wyróżniona praca w formacie pdfWyróżnienie II stopnia:

Michał Bzoma, VI LO Gdynia, Zmiany w składzie pokarmu kormoranów Phalocrocorax carbo L. z kolonii w Kątach Rybackich w trakcie sezonu lęgowego; 45 punktów.
Opiekun: mgr Grażyna Grzymała
Recenzent: dr Beata Michno

Wyróżniona praca w formacie pdf


Martyna Cendrowska, III LO Gdynia, Badanie wpływu muzyki na proces uczenia się szczurów norweskich (Rattus norvegicus); 40 punktów.
Opiekun: mgr Danuta Bussler
Recenzent: dr Beata Michno

Wyróżniona praca w formacie pdf


Helena Cichorek, III LO Gdańsk, Ocena zmian flory ksenotermicznej na obszarze użytku ekologicznego "Murawy kserotermiczne w Dolinie Potoku Oruńskiego" po piętnastu latach od objęcia tego rejonu ochroną; 45 punktów.
Opiekun: mgr Hanna Szarafińska
Recenzent: prof. UG, dr hab. Piotr Rutkowski

Wyróżniona praca w formacie pdfWyróżnienie III stopnia:

Bogna Stolc, III LO Gdańsk, Badanie czystości wód jeziora Rzuno (Dziemiany) za pomocą makrofitowego indeksu stanu ekologicznego (ESMI) i porównanie do stanu ekologicznego sprzed wybudowania gminnej oczyszczalni ścieków; 47 punktów.
Opiekun: mgr Hanna Szarafińska
Recenzent: dr Agnieszka Jabłońska

Wyróżniona praca w formacie pdf
Nagrody specjalne

Regionalny Konserwator Przyrody i Nadleśnictwo Gdańsk

Michał Prusiński, I ALO Gdynia, Porównanie występowania śluzowców w rezerwatach Kacze Łęgi i Kępa Redłowska
Opiekun: mgr inż. Leszek Ciesielski

Wyróżniona praca w formacie pdf


Redagowanie, edycja stron www: dr Anna-Karina Kaczorowska oraz dr inż. Roman Synak