Olimpiada biologicznaOlimpiada biologiczna

menu komitet laureaci partnerzy terminarz zasady uwagi praca druki linki galeria spacer gdzie kontakt


Laureaci Eliminacji Okręgowych XLIII Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2013/2014


Miejsce

Imię i nazwisko

Szkoła

Punktacja

Opiekun

1.

Kinga Skotnicka

III LO Gdynia

73

mgr Alicja Nowak

2.

Natalia Hrycyna

III LO Gdynia

71

mgr Danuta Bussler

3.

Krzysztof Sroka

I ALO Gdynia

69

mgr inż. Leszek Ciesielski

4.

Paweł Małecki

III LO Gdańsk

67

mgr Katarzyna Radzikowska

Agata Hinc

III LO Gdynia

67

mgr Alicja Nowak

5.

Magdalena Lichy

III LO Gdynia

65

mgr Danuta Bussler

6.

Joanna Olszewska

II LO Słupsk

64

mgr Tamara Kropiowska


Wyróżnione prace badawcze


Wyróżnienie I stopnia:

Marta Krawczyk, III LO Gdańsk; Badanie aktywności lipolitycznych i proteolitycznych organizmów zimnolubnych żyjących w Morzu Bałtyckim oraz ich zastosowanie w przemyśle chemicznym; 45 punktów.
Opiekun: mgr Anna Osieczko
Recenzent: dr Szymon Ziętkiewicz

Wyróżniona praca w formacie pdf


Magdalena Lichy, III LO Gdańsk, Wpływ stopnia intensywności napromieniowania i temperatury na wzrost i zawartość barwników fotosyntetycznych u bałtyckiej sinicy Nodularia spumigena; 43 punkty.
Opiekun: mgr Danuta Bussler
Recenzent: dr inż. Roman Synak

Wyróżniona praca w formacie pdf


Katarzyna Szkutnik, II LO Słupsk, Badanie stanu ekologicznego rzeki Moszczenicy w okolicy Słowina metodą makrofitową; 41 punktów.
Opiekun: mgr Tamara Kropiowska
Recenzent: prof. UG, dr hab. Piotr Rutkowski

Wyróżniona praca w formacie pdf


Wyróżnienie II stopnia:

Oskar Biraga, I LO Wejherowo, Stan wód jeziora Tuchomskiego w oparciu o analizę ilościową i jakościową fitoplanktonu; 46 punktów.
Opiekun: mgr Monika Antoniuk
Recenzent: dr Anna Aksmann

Wyróżniona praca w formacie pdf


Adrian Gęsicki, II LO Słupsk, Rozmieszczenie wybranych gatunków roślin inwazyjnych wzdłuż szlaków komunikacyjnych dwumiasta Słupsk-Ustka; 44 punkty.
Opiekun: mgr Tamara Kropiowska
Recenzent: prof. UG, dr hab. Piotr Rutkowski

Wyróżniona praca w formacie pdf


Justyna Jończyk, XIV LO Gdynia, Badanie różnorodności i liczebności taksonów meiofauny na wybranych plażach Zatoki Gdańskiej oraz wpływ ekspansji turystycznej na rozwój tej grupy organizmów; 46 punktów.
Opiekun: mgr Katarzyna Kudela
Recenzent: dr Elżbieta Sontag

Wyróżniona praca w formacie pdf


Weronika Piechota, II LO Gdańsk, Inwentaryzacja botaniczna torfowiska w okolicy wsi Pomlewo koło Gdańska i charakterystyka różnorodności gatunkowej flory naczyniowej; 45 punktów.
Opiekun: mgr Izabela Stopa
Recenzent: prof. UG, dr hab. Piotr Rutkowski

Wyróżniona praca w formacie pdf: tytuł cz. 1, tytuł cz. 2, tytuł cz. 3, praca cz. 1, praca cz. 2, praca cz. 3, praca cz. 4


Krzysztof Sroka, I ALO Gdynia, Porównywanie rozwoju szczepów dzikich i mutantów E. coli na płytkach z inhibitorem gyrazy - enzymu odpowiedzialnego za superskręty negatywne w chromosomie bakteryjnym; 42 punkty.
Opiekun: mgr inż. Leszek Ciesielski
Recenzent: dr Szymon Ziętkiewicz

Wyróżniona praca w formacie pdf


Wyróżnienie III stopnia:

Magda Kownacka, XIV LO Gdynia, Wpływ zróżnicowanego zasolenia wody oraz soli biogenicznych zawierających fosfor, azot i krzem na liczebność populacji Heterosigma akashiwo oraz ocena stopnia adaptacji tego glonu w warunkach wód Morza Bałtyckiego; 47 punktów.
Opiekun: mgr Katarzyna Kudela
Recenzent: dr Anna Aksmann

Wyróżniona praca w formacie pdf


Natalia Nowak, II LO Słupsk, Występowanie wybranych gatunków roślin inwazyjnych na terenie miasta Ustka; 44 punkty.
Opiekun: mgr Tamara Kropiowska
Recenzent: dr Agnieszka Jabłońska

Wyróżniona praca w formacie pdf
Nagrody specjalne

Regionalny Konserwator Przyrody
Nadleśnictwo Gdańsk

Mariusz Woźniak, I ALO Gdynia, Wpływ działalności człowieka na różnorodność florystyczną wybranego odcinka Zagórskiej Strugi.
Opiekun: mgr Beata Ulczyńska
Recenzent: mgr Hanna Pietras

Wyróżniona praca w formacie pdf oraz jej tytuł


Redagowanie, edycja stron www: dr Anna-Karina Kaczorowska oraz dr inż. Roman Synak